ZigaForm version 5.3.5

JWNvideoproducties, Julianastraat 35, 1674 PE  Opperdoes.    Tel: 06 281 465 00.    E-mail: info@jwnvideoproducties.nl

Menu

Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
JWNvideoproducties kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JWNvideoproducties, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JWNvideoproducties verstrekt. JWNvideoproducties kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw e-mailadres
Uw IP-adres


WAAROM JWNvideoproducties GEGEVENS NODIG HEEFT
JWNvideoproducties verwerkt uw persoonsgegevens om via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt.
Daarnaast kan JWNvideoproducties uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


HOE LANG JWNvideoproducties GEGEVENS BEWAART
JWNvideoproducties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
JWNvideoproducties verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van JWNvideoproducties worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JWNvideoproducties gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS
JWNvideoproducties maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van JWNvideoproducties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan JWNvideoproducties te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. JWNvideoproducties heeft hier geen invloed op.
JWNvideoproducties heeft Google geen toestemming gegeven om via JWNvideoproducties verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jwnvideoproducties.nl. JWNvideoproducties zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN
JWNvideoproducties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JWNvideoproducties maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JWNvideoproducties verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JWNvideoproducties op via
info@jwnvideoproducties.nl. https://www.jwnvideoproducties.nl/ is een website van JWNvideoproducties. JWNvideoproducties is als volgt te bereiken:
Postadres: Julianastraat 35, 1674 PE Opperdoes
Telefoon: 06-28146500
E-mailadres: info@jwnvideoproducties.nl